Szajoli Tiszavirág Óvoda

Szajoli Óvoda a Facebookon.
Az ön aktuális képernyő felbontása:
Legfrissebb híreink:
[Főoldal][Hírek][Dokumentumok][Ellenőrzések][Alapítványunk][Elérhetőségeink]
Az óvodai szakköri tevékenységek a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását szolgálja.
A szakkörök indításáról óvodai nevelőközösségünk dönt minden nevelési év elején.
A szülők írásban kérhetik gyermekük részvételét a tevékenységekre.

Az „Ügyes kezek” tevékenységekre való ajánlást a gyermek óvodapedagógusai jelzik a szülő felé. Ez a szakkör az egyéni képességek kibontakoztatása és tehetséggondozó tevékenység.
A szakkörvezetők éves munkaterv alapján dolgoznak, melyet az intézmény vezetője hagy jóvá.
A szervezési feladatokért és a sikeres, szakszerű működésért a szakkörvezető óvodapedagógus a felelős.
Ficánkoló ovitorna
Intézményünkben kiemelt hangsúlyt fektetünk
gyermekeink mozgásfejlesztésére.
A heti rendszerességgel tartott foglalkozásokon a
játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük
és alkalmazzuk.
A mozgástevékenységek helye községünk
sportcsarnoka.

A mozgásfejlesztés fő feladatai:

- A gyermek természetes mozgáskedvének
megőrzése, a mozgás megszerettetése.
- A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel
kialakítása.
- A mozgástapasztalatok bővítése, sok gyakorlással
a mozgáskészségek alakítása.
- A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése.
- Mozgáson keresztül az értelmi és szociális
képességek fejlesztése.


A mozgásfejlesztésben minden esetben a spontán
érzelmi motivációra építünk, az egyéni fejlettséget
figyelembe vesszük. A foglalkozásokon a gyermekek jó
hangulatban, jó közérzettel vesznek részt. Az önfeledt
játékban a gyermekek terhelhetők.  Az íj módon
kiválasztott fizikai aktivitás előhívja és erősíti a
gyermekek szellemi aktivitását és kedvezően
befolyásolja az értelmi és a szociális képességeik
alakulását.
A foglalkozást tartja:

2014-09-11
Szőlőt préseltünk óvodánkban.

2014-07-12
Fontos információk a nyári szünetben!


Nálunk is járt a Mikulás
2013-12-07
Óvodánkban is megfordult a Nagyszakállú.

Mindannyian örömmel fogadtuk.

:)

Reméljük jövőre is meglátogat minket.